İçeriğe geç

10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI (2018 – 2019)

20… – 20… EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………………… LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

10. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI

Adı – Soyadı:                                                                                  Sınıf:                                             Numara:

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
 • Edebiyatımızda roman niteliği taşıyan ilk eser …………………………………………. tarafından yazılan …………………………….. adlı eseridir.
 • Sahnelenen ilk tiyatro eseri ……………………………… tarafından yazılan …………………………………………….. adlı eseridir.
 • Edebiyatımızda köy gerçeğini anlatan ilk eser …………………………………… tarafından yazılan ……………………………….. adlı eseridir.
 • Eylül adlı eser edebiyatımızdaki ilk …………………………… romandır.
 • İlk edebi roman …………………………. ve ilk tarihi roman ………………………….. olup Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
 • Edebiyatımızdaki ilk ……………………………………. eser, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan ‘’Araba Sevdası’’ adlı eserdir.

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara verilen bilgiler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.  (10 puan)

 • Destanlar ve efsaneler anlatmaya bağlı metinler olup düzyazı biçimindedir.                      
 • Destanlarda olağanüstü olay ve kişilere yer verilir, efsanelerde olağanüstülük yoktur.  
 • Destanlar milli özellikler taşırken efsaneler evrensel nitelikler taşır.                      
 • Tanzimat Dönemi romanlarında mekan olarak Anadolu seçilmiştir.                       
 • Servetifünun romanlarında realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülür.                     
 • Servetifünun romanlarında aşk, hayal – hakikat çatışması, gerçeklerden kaçış, aile hayatı gibi bireysel konular işlenmiştir.       
 • Milli edebiyat Dönemi romanlarında öğretmek, öğüt vermek amaçlandığından yazar sık sık romanın akışını keserek okura bilgi verir.
 • Geleneksel Türk tiyatrosunda belli bir yazılı metin yoktur, oyuncular ana çerçevesi belli olan dramatik örgüyü doğaçlama oynarlar. 
 • Tiyatro dini törenlerden doğmuş, zamanla bu niteliğini kaybederek sanat dalı haline gelmiştir.
 • Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına  Servetifünun Dönemi’nde girmiştir.

3. Aşağıdaki destanların ait oldukları milletlerin isimlerini yazınız. (10 puan)

Göç Destanı:

Şehname:

Türeyiş Destanı:

Alp Er Tunga Destanı:

Gılgamış:

4. Aşağıdaki destanların yapma ya da doğal oluşlarına göre, tabloda ilgili oldukları alanı işaretleyiniz. (10 puan)

  Doğal Destan Yapma Destan
Kurtarılmış Kudüs    
Üç Şehitler Destanı    
Köroğlu Destanı    
Çılgın Orlando    
Alp Er Tunga Destanı    

5. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro arasındaki farkları yazınız. (10 puan)

6. Ortaoyunun bölümlerini yazarak kısaca açıklayın.  (10 puan)

7. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinin türüne ve yerine göre özelliklerini yazınız. (20 puan)

 • Hayat, yerle gök arasında yaşanan bir masaldır aslında.

Yüklemin türüne göre:

Yüklemin yerine göre:

 • Elindeki kutuyu dikkat çekmeyen bir köşeye bıraktı.

Yüklemin türüne göre:

Yüklemin yerine göre:

 • Bizi en çok sevindiren istediği bölümü kazanmasıydı.

Yüklemin türüne göre:

Yüklemin yerine göre:

 • Bizim gelmemizle bir anda suskunlaşmıştı tüm orman.

Yüklemin türüne göre:

Yüklemin yerine göre:

 • Babamın büyük bir kütüphanesi vardı gençlik yıllarında.

Yüklemin türüne göre:

Yüklemin yerine göre:

8. Aşağıdaki verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını bularak cümleyi doğru olacak şekilde yazınız. (10 puan)

 • Pekçok arkadaşımın beni yıllarca aramamasıda epey tuhaftı.
 • Senin ne kadar çalışkan olduğunu bilmiyen var mı?
 • Bu akşam 2’inci bölümü yayınlanacak belgeselin.
 • Yukarıda ki yol bir haftalığına trafiğe kapatıldı.

9. Aşağıdaki parçada parantezle belirtilen yere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 puan)

Sizin için günün en iyi saati hangi saattir (  ) hiç düşündünüz mü (  ) Şair tabiatlı olanlar (  )akşam saatlerini severler (  ) En çok kendi kendimize kaldığımız saatlerdir bunlar (  ) gündüzlerin bizi gecelere devrettiği.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir