İçeriğe geç

9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI (2018 – 2019)

20… – 20… EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………………… LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI

Adı – Soyadı:                                                                                  Sınıf:                                             Numara:

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20p.)
 • Roman türü, Türk edebiyatına …………………………… döneminde girmiştir.
 • İspanyol yazar ……………………………………… tarafından yazılan ………………………………………… roman türünün ilk örneği kabul edilir. Türk edebiyatında ise ilk yerli roman ……………………………………………………… tarafından yazılan ………………………………………………… adlı eserdir.
 • Belli bir düşüncenin, topluluğun ya da zihniyetin belirgin niteliklerini üzerinde taşıyan metin kişisine ……………….. kendine özgü ayırt edici özelliği olan metin kişisine ………………………….. denir.
 • Bir tiyatroda, olayın yirmi dört saat içinde olup bitmesi, tek bir olaydan oluşması, sahnesi ve dekoru değişmemesi özelliğine ……………………………………… denir.
 • Bir tiyatroda, olayın yirmi dört saat içinde olup bitmesi, tek bir olaydan oluşması, sahnesi ve dekoru değişmemesi özelliğine ……………………………………… denir.
 • Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatrosu, Namık Kemal’in  …………………………………..………….. adlı eseridir.

2. Aşağıdaki boşluklara, cümlelerde verilen bilgiler doğruysa ‘’D’’  yanlışsa ‘’Y’’ yazınız. (10p)

 • Olay örgüsü, sanatçının yarattığı kurmaca dünyadaki olayların zaman sırasına göre düzenlenerek anlatılmasıdır.
 • Romanın kurgusunu oluşturan dört temel unsur yer, zaman, olaylar zinciri ve anlatıcıdır.
 • Geleneksel Türk tiyatrolarının sahnesi, perdesi ve yazılı bir metni vardır.
 • Batılı (Modern) tiyatro, Türk edebiyatına Milli Edebiyat döneminde girmiştir.
 • Trajedi ve dramda üç birlik kuralına uyulur, komedide uyulmaz.             

3. Aşağıdaki eşleştirmeleri yaparak parantez içine uygun harfleri yazınız.

İlk edebi roman                                                                          (   ) Nabizade Nazım – Zehra

İlk psikolojik roman                                                                   (   ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

İlk realist roman                                                                      (   ) Namık Kemal – İntibah

İlk tezli roman                                                                             (   ) Mehmet Rauf – Eylül

Kurtuluş Savaşı’na değinen ilk roman                                (   ) Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

4. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız.

Vodvil:

Tuluat:

Jest:

Pandomima:

Fars:

5. Hikaye ve roman türlerini kişi ögesi yönünden karşılaştırınız.

6. Trajedi ve komedi türlerini karşılaştırınız.

Yazıhanede kağıtlar birikiyordu. Evde konuşmadan saatler geçen saatler artıyordu. Her günü, yaşamaktan çok geçiştirmeye çalışıyordu. Meseleleri çözmek yerine küçük yalanlarla, içinden kurduğu sinsi planlarla, daha uzak, belirsiz bir tarihe erteliyordu. Huzursuzluğunu gizlemek zor oluyordu.

6. Bu parçada kullanılan anlatım tekniği ve bakış açısını uygum yerlere yazınız.

Anlatım Tekniği:

Bakış Açısı:

Kentte onunla ilgili birçok hikaye söylenirdi. Kimi ‘’cellat elinden kaçmış bir çelebi’’, kimi ‘’ sevgilisi öldüğü için dünyadan elini eteğini çekmiş garip’’ derdi. Siyah, şahane gözlerinin mağrur bakışından, soylu davranışlarından onun öyle sıradan bir adam olmadığı belliydi. Ama kimdir? Nerelidir? Nereden gelmişti? Bunları bilen yoktu. Halk onu çok seviyordu. Kentte böyle tanınmış bir ustanın bulunması, herkes için ayrı bir övünç kaynağıydı.

7. Bu parçada kullanılan zamirleri aşağıya belirtiniz.

Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya

Alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi

Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya

Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi

8. Yukarıdaki şiirin ahenk unsurlarını belirtiniz.

Redif:

Kafiye:

Ölçü:

Kafiye Şeması:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir