İçeriğe geç

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 3. BÖLÜM ZARF FİİL (2023 TAYFA)

ZARF-FİİL / BAĞ-FİİL / ULAÇ


✔ Fiil kök ya da gövdelerinden türeyen ve cümlede zarf göreviyle kullanılan sözcüklerdir.


✔ Zarf-fiil ekleri: -a, -e / -alı, -eli / -arak, -erek / -asıya, -esiye / -casına, -cesine /
-dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe; -tıkça, -tikçe, -tukça, -tükçe / -dığında, -diğinde, -duğunda,
-düğünde; -tığında, -tiğinde, -tuğunda, – tüğünde / -ınca, -ince, -unca, -ünce / -p, -ıp, -ip, -up,
-üp / -ken / -madan, -meden / -maksızın, -meksizin / -r…-mez


Spor yaptıkça daha sağlıklı hale geleceksiniz.
Sen gideli kimse bana dost olmadı.
Onu ölesiye merak ediyormuş.
Eve varınca seni arayacağım.
Evi barkı satıp köye yerleşmiş.
Çocuk annesine doğru koşarak geliyordu.
Buralar gittikçe daha da güzel oluyor.
Çocuklar koşa koşa dışarı çıktı.
Ortaklaşa dükkan açıp nöbetleşe çalıştılar.
Oraya gitmeden beni ara.
Seninle konuşmadan içim rahat etmez.
Yağmur durmaksızın yağıyordu.
Okuldan çıkar çıkmaz yanıma geldi.
Yola çıktığında saat çok erkenmiş.
Seni anlamıyorum dercesine yüzüme baktı.
Seni eve giderken gördüm.
Yaşarken bilmiyoruz hiçbir şeyin değerini.
!!!Hastayken soğuk su içme.


İSİM-FİİL / ZARF-FİİL (-ma-dan / -madan)
Bu soruşturmadan bir şey çıkacağını sanmıyorum.
İyice soruşturmadan hiçbir işe başlamamalısın.


DURUM BİLDİREN ZAMAN BİLDİREN ZARF-FİİL EKLERİ
✔ -arak / -erek
✔ -a / -e
✔ -ıp / -ip
✔ -maksızın / -meksizin
✔ -asıya / -esiye

ZAMAN BİLDİREN ZARF – FİİL EKLERİ
✔ -dıkça / -dikçe
✔ -alı / -eli
✔ -r…-mez
✔ -ınca / -ince
✔ -ken


DURUM BİLDİREN ZARF-FİİLLER
Ablam konuşarak yanımıza geldi.
İki arkadaş konuşa konuşa sahile kadar yürüdü.
Bu defa yazılıya çalışıp gelmiş.
Önümüze çıkan bu manzarayı doyasıya seyrettik.
Sahilden yürüyerek Harem’den Üsküdar’a ulaştık.


ZAMAN BİLDİREN ZARF-FİİLLER
Dedem televizyon seyrederken uyuyakalmış.
Bursa’ya geldikçe buradaki dostlarımı da ziyaret ederim.
Vadiye vardığımızda güneş batmak üzereydi.
İçeri girer girmez sobanın yanına koştum.
Bu testi de bitirince biraz mola vereceğim.
Fiilimsiler cümlede çoğunlukla kelime grubu olarak karşımıza çıkar.
Bunlara fiilimsi grubu denir.
Kışın kardan adam yapmak çok zevklidir.
Yukarı çıkan çocuk, bize seslendi.
Fırtına başlayınca herkes evlerine çekildi.
Gülmek sana çok yakışıyor.
Çocuk koşarken düşmüş.
Gelenleri tanıyor musun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir