İçeriğe geç

NOKTALAMA İŞARETLERİ – 1

Videoyu izlemeden önce ders notlarını ücretsiz indirerek benimle birlikte ilerleyebilirsin.

NOKTA (.)

Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.

Bazı kısaltmaların sonuna konur.
Alb. Yrd. Doç. Dr. Prof.
Cad.

Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

7. 15.

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu
rakamdan sonra nokta konur.


5, 6 ve 7. maddeler

Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.
I. A. a.
II. B. b.

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
16.05.2021 16.V.2021
16 Mayıs 2021

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
16.45’te Beşiktaş’ta buluşalım.

Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve
araya nokta konur.
6.500 326.197

Genel ağ adreslerinde kullanılır:
www.incihoca.com

Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
4.5=20

VİRGÜL ( , )

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller…
Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Gemi limana yanaştı, yolcularını indirdi.
Gemi limana yanaştı. Yolcularını indirdi.
Umduk, bekledik, düşündük.

Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.
Ayşe, okula gitmeden önce çantasını tekrar tekrar gözden geçirdi.

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve
sonuna konur.
Efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.

Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
Zonguldak’a yarın gideceğim, dedi.

Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur.
– Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.
Ahmet Usta çırağına,
– Evladım 13-14 anahtarı ver, dedi

Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından
bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
İhtiyar doktora derdini anlatamadı.
Yaşlı kadına bir şeyler söyledi.
Yaralı adama baktı.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ,
tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
Peki, gideriz.
Hayır, o filme gitmek istemiyorum.

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
Sayın Vali,
Sevgili Kardeşim,

Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.
38,6 0,45

Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.
Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz

Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.
Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu


VİRGÜLÜN KULLANILMADIĞI YERLER


▪ Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya
çalışıyordu.
▪ Geçen sayımızda uykunun bebeğin zekâ ve hafıza gelişimi üzerindeki hayati önemini anlatmıştı.
▪ İmlamız lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek çünkü o da ancak onlar kadar
bozuktur, fazla değil!
▪ Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli.
▪ Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense.
▪ Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı.
▪ Şiirin büyüsüne kapıldı.
Sarı saçlarına hayran oldum.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir