İçeriğe geç

SÖZCÜKTE ANLAM – 3 (2023 TAYFA)

PDF İNDİR

İKİLEMELER

Oluşumlarına göre ikilemeler

• Aynı sözcüğün tekrarıyla: güle güle, yeşil yeşil, yavaş yavaş, bir bir…

• Eş anlamlı sözcüklerle: ses seda, güçlü kuvvetli, sağlık sıhhat…

• Yakın anlamlı sözcüklerle: delik deşik, doğru dürüst, yalan yanlış, eş dost…

• Zıt anlamlı sözcüklerle: düşe kalka, gece gündüz, iyi kötü, ileri geri…

• Biri anlamlı diğeri anlamsız: ufak tefek, eğri büğrü, zar zor…

• İkisi de anlamsız: eciş bücüş, abur cubur, mırın kırın…

• Yansıma sözcüklerle: gurul gurul, tıkır tıkır, şırıl şırıl, gacır gucur…

DEYİMLER

Deyimlerin çoğu mastar hâlinde bulunurlar veya bir mastarla sona ererler.

 • göz koymak, kulak kabartmak, burun kıvırmak, dilinde tüy bitmek, sevgi beslemek…

Söz öbeği biçiminde olan deyimler de mevcuttur.

 • su katılmamış, aç kurt gibi, gel zaman git zaman…

Deyimler cümle biçiminde de karşımıza çıkabilir.

 • Çoğu gitti azı kaldı.
 • Atsan atılmaz satsan satılmaz.

Deyimler kullanıldığı cümleye göre çekim eki alabilir.

 • Anlatılanlara kulak kabartmış.
 • Anlatılanlara kulak kabarttık.

Deyimler çoğunlukla mecaz anlamlıdır. Ancak az da olsa gerçek anlama sahip deyimler de vardır.

 • çoğu gitti azı kaldı
 • yükte hafif pahada ağır

Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; kural ya da yargı bildirmezler. Deyimi atasözünden ayıran en önemli özellik budur.

ATASÖZLERİ

Atasözlerinin büyük bölümü mecazlı sözlerdir. Sayıları az olmakla birlikte gerçek anlamda kullanılanlar da vardır.

 • Bal tutan parmağını yalar.
 • Doğru söz yemin istemez.

Atasözleri öğüt – ders verici nitelikte olur. Kimi atasözleri doğrudan kimisi dolaylı öğüt verir.

 • İki ölç, bir biç.
 • Karıncadan ibret al, yazdan kışı hazırla.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Sona kalan dona kalır.
 • Borç yiyen kesesinden yer.

Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerinde, sözcüklerin kendileri ve cümle içerisindeki yerleri değiştirilemez. Sözcüklerin eş anlamlıları kullanılamaz.

 • Akacak kan damarda durmaz.
 • Akacak kan vücutta durmaz.

Bazı atasözleri aynı veya yakın anlamı karşılar.

 • Mum dibine ışık vermez. / Terzi kendi söküğünü dikemez.
 • Körle yatan şaşı kalkar. / Topalla gezen aksamak öğrenir.
 • Zahmetsiz rahmet olmaz. / Paça ıslanmadan balık tutulmaz.

Bazı atasözleri, anlamca birbiriyle çelişir.

 • Her koyun kendi bacağından asılır. / Kurunun yanında yaş da yanar.
 • Fazla mal göz çıkarmaz. / Azıcık aşım kaygısız başım
 • Her koyun kendi bacağından asılır. / Kurunun yanında yaş da yanar.

Konularına Göre Atasözleri

Sosyal olayların oluşumu ve sonuçları ile ilgili atasözleri vardır.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

 • Âdet ve gelenekleri gösteren atasözleri vardır.
 • Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Bir takım inanışları bildiren atasözleri vardır.

 • Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

Doğa olaylarının oluşumu ve sonuçlarını ortaya koyan atasözleri vardır.

 • Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Kısa öykü biçiminde oluşmuş atasözleri vardır.

 • Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden.” demiş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir