İçeriğe geç

YAZIM KURALARI – 1

Yazım Kuralları konusunu birkaç video olacak şekilde düzenledim. Bu videoda Büyük Harflerin Yazımını bulabilirsiniz. Ders notunun pdf dosyasını indirerek benimle birlikte not alarak ilerleyebilirsiniz.

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI

 • Cümleler ve dizeler büyük harfle başlar.
 • Cümle içinde tırnak işareti veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar.
 • İki çizgi veya virgül arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz.
Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi

Bacağındaki yanık için doktor bir merhem kullanmasını söylemiş.

Byron ‘’Izdırapsız ve tehlikesiz bir hayat arıyorsan bulamazsın.’’ der.

Geçen sene, sen de hatırlarsın, bu koyları tek tek dolaşmıştık.

Üst kattaki tablolarda –merdivenleri çıkınca solda– güneşten solanlar var.

 • İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.
 • İki noktadan sonra cümle ve özel isim niteliğindeki örnekler sıralanıyorsa büyük harfle başlar, cümle olmayan örnekler sıralanıyorsa küçük harfle başlar.

Kitabın ilk sayfasında güzel bir söz yazılıydı: Gizli devlet, sağlıktır.

Âşık Veysel ne güzel söyler: Ben arıyım dersin, balın var mıdır?

Hikâye yazarlarımızdan bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Sait Faik…

Başarılı bir sporcu olmak üç şeye bağlıdır: yetenek, zekâ ve sebat…

 • Kişi adlarıyla soyadları, takma adlar, kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, rütbe adları, hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
 • Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, unvan bildiren kelimelerle hitaplar büyük harfle başlar.

Sait Faik Abasıyanık 

Halikarnas Balıkçısı 

Profesör Zeynep Korkmaz 

Genç Osman

Doktor Banu Hanım

Sayın Bakan,

Aziz Dostum,

Sevgili Seyirciler,

 • Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar.
 • Akrabalık adı olup unvan olarak kullanılan kelimeler ise büyük harfle başlar.

Annem hafta sonu Burcu teyzemlere gidecekmiş.

Bakkal Osman Amca, işleri yürütemeyecek kadar yaşlandığını söylüyormuş.

 • Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

Milli voleybol takımını Vali karşılayacakmış.

Bugün Kaymakam ilçedeki okul idarecileriyle toplantı yapacakmış.

 • Millet, boy, oymak adları; dil ve lehçe adları, din ve mezhep adları ile din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar.

Ülkemize en çok Arap, Rus, Alman ve İngiliz turistler geliyor.

Osmanlılar Oğuz Türklerinin Kayı boyundandır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeş devletlerdir.

Müslümanlık, Hristiyanlık, Katolik…

 • Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.

Çıplak gözle bakıldığında Büyük Ayı takımyıldızı görülebiliyor mu?

Tarih boyunca Kutup Yıldızı yön bulma amacıyla kullanılmıştır.

Bilim insanları Güneş’teki lekelerle ilgili açıklama yapıyor.

Gölgede kalmayı tercih edin, güneşte çok dolaşmayın.

 • Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
 • Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.

Büyük bir gemiyle Çanakkale Boğazı’ndan geçip Ege Denizi’ne açıldık.

Hafta içi Avrupa’dan Asya Yakası’na geçmek zor oluyor.

 • Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.
 • Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

Kasım ayında Yunus Emre Caddesi’ne taşınmışlar.

Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinin Yenice köyüne yerleşmiş.

 • Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün ke­limeleri büyük harfle başlar.
 • Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır.

Hafta sonu Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve Rumeli Hisarı’nı gezdik.

Eskiden önemli günlerde Boğaz’da muazzam kutlamalar yapılırdı.

 • Kurum, kuruluş, kurul, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
 • Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş­lar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim’de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak.

Babası Barbaros Hayrettin Lisesinde yirmi yıl idarecilik yapmış.

 • Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.
 • Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz.
 • Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır.

Üniversite yıllarında Türk Dili dergisini takip edermiş.

Ancak ”Resmi Gazete” örneğinde gazete sözcüğü özel ada dahil olduğundan istisna olarak belirlenmiştir

Şu aralar daha çok şiir okuyorum, ‘’Sevda Sözleri’’ eserini yeni bitirdim.

Birçok divan şairi Leyla ile Mecnun mesnevisi kaleme almıştır.

 • Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.
 • Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır.
 • Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanır.

Konya’da her yıl Karaman Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı düzenlenir.

Yazarlar, eserleriyle Milli Mücadele’ye destek olmuşlardır.

 • Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar.
 • Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz.

Türk  Türklük   Türkleşmek

Avrupa  Avrupalı  Avrupalılaşmak

acem   hicaz   allahlık   donkişotluk

 • Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.

Bahçesine Japon gülleri dikmiş.

Yaz gelince Maraş dondurması vazgeçilmezim olur.

 • Para birimleri büyük harfle başlamaz.
 • Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.
 • Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz.

Patatesin kilosu beş lira olmuş.

Keşke tatile o da gelebilseydi.

Bu şarkı nihavent makamında bestelenmiş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir