İçeriğe geç

CÜMLEDE ANLAM -1 (2023 TAYFA)

PDF İNDİR

CÜMLENİN ANLAMI (YORUMU)

Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümlede ………… ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Bu cümleden ………… ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir / çıkarılamaz?

Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir / söylenemez?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi birbiriyle çelişmektedir?

Yukarıdaki cümlelerin hangisi anlamca farklı doğrultudadır?

(I)Yazarın Adınla Başlar Hayat’ta anlattığı, aslında uzun yıllara dayanan gerçek bir yol
hikâyesi. (II) Nora ve Toloki’nin zaman zaman birleşip zaman zaman ayrı düştüğü kişisel
bir yolculuk. (III) Diğer taraftan kölelik ve ırk ayrımcılığı, sırtında yük hâline gelmiş bir
ülkenin özgürlük yolculuğu da var bu hikâyede. (IV) Dahası, kurtulmak için şiddete
başvurmayı seçenlerin, öldürümlerin hesabını cinayetle sormaya çalışanların, satır
aralarında yazar tarafından yerildiği bir hikâye. (V) Yazar, Nora ve Toloki’nin duygusal
yakınlığıyla mevcut acıları seyreltiyor.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) I. de konusunu yaşamdan aldığı özellikle belirtilmiştir.
B) II. de yalnızca bireysel konuları ele aldığı ifade edilmiştir.
C) III. de konunun farklı olgularla verildiği vurgulanmıştır.
D) IV. de yazarın üstü kapalı eleştirilerini içerdiği söylenmiştir.
E) V. de kahramanların aşklarının, anlatılan acıları hafiflettiği sezdirilmiştir.

Bizans İmparatoru Justinianos’un isteğiyle yapımına 532 yılında başlanan Ayasofya
Kilisesi, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle cami olarak yeniden
düzenlenmiştir.
Bu cümleden hareketle Ayasofya’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nin en büyük camisidir.
B) Yalnızca imparatorların ibadet ettiği bir mimari eserdir.
C) İmparator Justinianos zamanında bitirilememiştir.
D) Günümüzde müze olarak hâlâ ilgi gören bir yapıdır.
E) İstanbul’un fethinden sonra da ibadethane olarak kullanılmıştır.

(I) Bu kitapta belgelerden ve bizzat görüştüğüm kişilerden hareket ettim. (II) Orhan
Veli’yi araştırdığım on beş yıl boyunca, incelediğim arşiv malzemesinden, elime
geçen belgelerden ve tanıştığım kişilerden pek çok ipucunu bir araya getirdim bu
kitapta. (III) Bildiğim Orhan Veli’den çok değişik ve daha derinlikli bir portreyle
karşılaştım. (IV) “Bir Roman Kahramanı” olarak nitelediğim bu yeni portrenin ana
hatlarını elimden geldiğince ortaya koymaya çalıştım. (V) Okurların belgesel roman
tadı alacağı bu eserle Orhan Veli külliyatına katkı sunmak istedim.
Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

Birkaç yıl önce – kaç yıl önce olduğu önemli değil paramın azaldığı ya da hiç kalmadığı
bir sırada – karada da beni ayrıca bağlayan bir şey kalmadığı için, sıkıntıdan kurtulup
uyuşan kanıma hız vermek için bir engine açılıp bu dünyanın denizlerini şöyle bir
göreyim dedim.
Kendini bu cümledeki gibi anlatan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İçinde bulunduğu durumu analiz edebilmektedir.
B) Kendini dünyadan soyutlayıp umutsuzluğa kapılmıştır.
C) Bir yerde kalmasını gerektirecek ilişkiler kuramamıştır. D) Ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşamaktadır.
E) Yenilenmek için yolculuk yapmayı seçmiştir.

(I) İnsanlık yaşadığı topraklarda geçmişten ve içinde yaşadığı andan beslenerek
gelişmekte. (II) Gözlerimizi kapatıp bulunduğumuz topraklarda sadece kendi varlığımızı ve
çevremizdeki birkaç insanın varlığını düşündüğümüzde insanı nereye konumlandırabiliriz?
(III) İnsanın toplumsal bir varlık olabilmesi için bir yere aidiyet duygusu hissetmesi gerekir.
(IV) Kültürel mirasın korunmaması, insanın yaşadığı coğrafyaya karşı yabancılaşması,
sınırların kalkması dijital çağ insanının yurt algısını yeniden düzenlemesine sebep oluyor.
(V) Günümüzde dünya vatandaşı olmayı tercih eden modern insanda bir yurt duygusu,
aramak da boşuna oluyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin konuya bakış açıları birbiriyle
çelişmektedir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V

I. özerk bir yapıya sahip olduğu, beyinden
II. sinyal gönderdiği mutluluk hormonun bağırsaktaki
III. bakteriler tarafından üretildiği
IV. ikinci beyin diye bilinen bağırsakların
V. aldığından çok daha fazla sayıda beyne
VI. tespit edildi.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda
hangisi sondan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I. Kültür Bakanlığı’nın haziran ayında açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde müze ve ören yeri
ziyaretçi sayısı sadece bir günde 118.231’e ulaşarak rekora imza attı.
II. Veriler, Türkiye’de insanların yaşadıkları ve tatil amacıyla bulundukları bölgelerdeki tarihî alanlara merak duyduklarını
gösteriyor.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’de müzeler ve ören yerlerine ilginin müze kart uygulamasıyla arttığını Kültür Bakanlığının açıkladığı resmî
veriler üzerinden takip edebilirsiniz.
B) Yaz aylarında müzeler ve ören yerlerinin ziyaretçi akınına uğradığını bir günde yapılan ziyaret sayısına göre
değerlendirirsek Türkiye’de kültür turizminin arttığını söyleyebiliriz.
C) Kültür Bakanlığının başlattığı çeşitli uygulamalarla müzelere ilginin arttığı, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde tatil
beldelerinde ve büyükşehirlerde gözlendi.
D) Türkiye’de belli dönemlerde insanların, şehirlerinde ya da tatil yaptıkları yerlerde tarihî mekânlara yoğun bir ilgi gösterdiğini Kültür Bakanlığının resmî verilerine bakarak anlayabilirsiniz.
E) Türkiye’de müze ziyaretleri ve ören yerlerini gezip görme oranlarında geçmiş yıllara ve tatil sürelerine göre dönemsel artışlar olduğu Kültür Bakanlığının resmî internet sitesinde açıklandı.

I. Bilinç dışındaki bir düşünce, istek ya da arzunun sonucu olarak ortaya çıkan Freud
sürçmeleri, kaba bir söz veya hakaret gibi yasaklı şeyler içerir.
II. Bir Noel’de annem bizi – söylentiye göre annemi kıskanan – bir komşunun evine götürdü,
parti bitmek üzereyken annem ev sahibine gidip konukseverliği (İngilizcesi hospitality) yerine,
düşmanlığı (İngilizcesi hostility) için teşekkür edince hepimiz kahkahaya boğulmuştuk.
Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. cümlede ifade edilen konudan farklı bir durumdan söz edilmektedir.
B) I. cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir.
C) I. cümlede belirtilen kavramın gerçekleştiği bir olay örneklenmektedir.
D) I. cümledeki durumun, insanları neden etkilediği açıklanmaktadır.
E) I. cümlede değinilen düşüncenin insanlar üzerindeki etkisi gösterilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir