İçeriğe geç

NOKTALAMA İŞARETLERİ – 1 (2023 TAYFA)

NOKTA ( . )

 1. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.

Bilmediğim bir sözcükle karşılaşınca hemen onun anlamını öğrenirim.

 1. Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Alb. Yrd. Doç. Dr. Prof. Cad.

TBMM MÖ cm m c

 1. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 7.
 2. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca
  sonuncu rakamdan sonra nokta konur.

9, 10 ve 11. sınıflar

 1. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

I. A. a.
II. B. b.

 1. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 13.10.2023 13. X. 2023
  13 Ekim 2023
 2. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

16.45’te Beşiktaş’ta buluşalım.

 1. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.
  ABASIYANIK, Sait Faik, Mahalle Kahvesi, Yapıkredi Yayınları, İstanbul.
 1. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır
  ve araya nokta konur.
  6.500 1.400.000
 2. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

www.incihoca.com

 1. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

4.5=20

VİRGÜL ( , )

 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

Sınavdan sonra defterlerini, kitaplarını, notlarını bir kenara attı.

Kütüphanede mavi kapaklı, kalın, küçük boy kitap dikkatini çekti.

Seninle oturup sohbet etmeyi, dertleşmeyi çok özlemişim.

 1. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Çocuklar çeşmeden su içtiler, tekrar oynamaya başladılar.

Çocuklar çeşmeden su içtiler. Tekrar oynamaya başladılar.

Artık istediğimi yiyemeyeceğim, yorulmayacağım, yediğim ve içtiğim hep ölçülü olacak.

 1. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

Oğlu, ne kadar yorgun ve ne kadar yoğun olursa olsun her gün yarım saat kitap okurdu.

 1. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara
  cümlelerin başına ve sonuna konur.

Zaten iki ağacın kokusu, ceviz ve incir, onu eskiden beri çok sarsıyordu.

 1. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

 1. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

Sanki senin yanlışların yok mu, diyorlar yanlışlarını söylediğimde.

 1. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur.

– Çamlıca Tepesi’ne mi çıkalım, Fethi Paşa Korusu’na mı gidelim, diye sordu.

 1. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.

Hızlı adımlarla yürüdü, odasına girmeden sekreterine,
– Kızım, bana az şekerli kahve getirir misin, dedi.

 1. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından
  bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

Gazeteci kadının karşılaştığı bu komik durumu anlatıyordu.

Dayımın kamyonunu bir yere park etmesi gerekiyor.

Küçük bahçedeki ağacın altında oynuyor.

 1. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok,
  evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden
  sonra konur.

Evet, en zor zamanlarımda şiir bana teselli veriyor.

Yoo, bin bir emekle büyüttüğüm çiçeklerimi yolmayın.

Haydi, şimdi çıkın da beni yalnız bırakmayın.

 1. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Sayın Vali,
Sevgili Kardeşim,

 1. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.

38,6 0,45

 1. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.

O, sözlerinin yanlış anlaşılmasından çekinerek konuştu.

 1. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.

Yıllar geçtikçe, hastalıklar baş gösterdikçe o muhteşem insan da ihtiyarladı.

▪ Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını
anlatmaya çalışıyordu.

▪ Ben Atatürk’le ilkokul yıllarımda iki veya üç defa karşılaştım.
▪ Çocuk da annesinin hem elini hem eteğini tutuyordu.

▪ Hemen her sene kar mı bu ilçenin şehirle bağlantısı kopardı.

▪ Bence babanız gelse ve müdürle konuşsa bu sorunu çözecektir.

▪ Şiirin büyüsüne kapıldım.
▪ Sarı saçlarına hayran oldum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir