İçeriğe geç

Paragraf Taktikleri 2

 Düşüncenin Akışını Bozan Cümle
• Genel — Özel
• Olumlu — Olumsuz
• Neden — Sonuç
• Bakış açısı değişimi
• Zaman sıralaması
• Kişi – zaman ekleri uyumsuzluk
 Paragrafı İkiye Bölme
➢ Her paragrafta bir düşünce yer alır.
➢ İki paragraf arasında uç noktalar olmayabilir.
➢ İkinci paragraf ‘’ancak, çünkü, ama, bundan dolayı…’’ gibi sözcüklerle başlamaz.
➢ Önceki konuyla ilişki sağlayan kelimeler (zamir vb.) içermez.
 Paragrafta Yer Değiştirme
➢ Düşüncenin akışını bozan cümlelerdeki gibi anlam bütünlüğü aranır.
➢ Parçanın konusuna ve numaralanmış cümlelerin birbiriyle bağlantılarına dikkat edilmeli

 Bir Sorunun Yanıtı Olan Paragraflar
➢ Soru paragrafın tamamını karşılamalı
➢ Anahtar sözcükler Soruda da!!
 Paragraf Tamamlama
➢ Parçanın başında Konuyu genel hatlarıyla tanıtan cümle.
➢ Paragrafın sonunda Paragrafı özetleyen cümleler ‘’ama, çünkü, oysa…’’ gibi bağlayıcı sözcükler
➢ Paragrafın ortasında Önceki ve sonraki cümlelerin an düşünce veya konusu ekseninde cümle
• Konu açıklanır.
• Örnekler verilir.
• Benzerlik ya da karşıtlıkları verebilir.
❖ (I) Bir ürünü çekici kılmanın yollarından biri de onu güzel bir ambalajın içine koymaktır. (II) Ne yazık ki günümüzde birçok tüketici ambalajlarla aldatılmaktadır. (III) Son on yılda, ambalaj bu nedenle başlı başına bir alan olmuştur. (IV) Ambalaj tasarlamak, bir sanat kadar incelik ve yaratıcılık gerektirir hâle gelmiştir. (V) Reklam bakışıyla sanat bakışının iç içe geçtiği önemli bir alan olarak değişime ve gelişime açık durmaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır.
A) I. B) II. C) III. D). IV. E). V.

❖ (I) Çocukken, özellikle kış aylarında, kendine has bağrışlarıyla bozacılar geçerdi sokağımızdan. (II) Güğümde taşıdıkları bozayı, birer litrelik ölçü kaplarıyla ölçüp pencerelerden, kapılardan kendilerine uzatılan kaplara boşaltırlardı. (III) Bozayı sevmezdim, benim sevdiğim babamın keyifle bozayı yudumlamasın seyretmekti. (IV) Babam, sevdiği bir şeyi yaparken bütün hoşnutluğunu, mutluluğunu etrafına dalga dalga yayan insanlardandı. (V) Bozacılar sokağımızdan geçmez olunca da en çok bu seyirden yoksun kalışıma üzüldüm.
Bu parçanın anlam akışındaki kopukluğu gidermek için numaralanmış cümlelerin hangisini parçadan çıkarmak gerekir?
A) I. B) II. C) III. D). IV. E). V.
❖ (I) Günümüzde ‘’ihtiyaç’’ kavramının tanımı değişti. (II) İhtiyaç artık gerekli olanı değil, isteneni anlatıyor. (III) Öyleki her ne sebeple olursa olsun, günümüz insanı sahip olmayı arzuladığı bir şeyi ihtiyacı olarak görüyor. (IV) bu algı değişiminin tüketim çılgınlığına dönüşmesi ise hiç de şaşırtıcı olmayan bir sonuç. (V) İstedikçe isteyen insan, bunun sonucu olarak tükettikçe tüketiyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yerine: ‘’Bugün, ihtiyaç, sahip olunması zorunlu olan anlamında değil, insanın sahip olmayı arzuladığı şey anlamında kullanılıyor.’’ cümlesi getirilirse parçanın anlamında bozulma veya daralma olmaz?
A) I. B) II. C) III. D). IV. E). V.

❖ Çok hırslı biri değilim, böyle olmayınca da çok çalışmıyor insan. Ben hayatımın hiçbir döneminde asılmadım bir şeylere; ipin ucundan tuttum sadece. Bu anlamda, şansın biraz benden yana olduğuna inanıyorum. Sahip olduğum hiçbir şeyi çok zorlanarak elde etmedim.
Bu sözler, aşağıdakilerin hangisine cevap olarak söylenmiştir.
a) Başarılı olmak için insanlara neler önerirsiniz?
b) Böyle bir başarıya imza atmak size neler hissettiriyor.
c) Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
d) Sizi bu noktaya ulaştıran nedir?
e) Başarı olmak için çalışmak yeterli midir?
❖ (I) Kaçış, modern şairlerimizde sık görülen bir eğilimdir. Tanzimat’ın ilk kuşağı, Saray’a karşı savaş açtığında, arkalarında sadrazam vardı. (II) Devletin önemli bürokratlarıydılar. (III) Ama Servet-i Fünûn’a gelince işler değişir.(IV) Servet’i Fünûn döneminde Saray, İpleri eline güçlü bir şekilde almış, bürokratların meydanda at
oynatmalarına imkân vermemiş, bu nedenle şairler ‘kaçış’a sığınmışlardır. (V) Tevfik Fikret ve arkadaşlarının Yeni Zelanda’ya kaçıp çiftlik kurmak istemelerinin altında, dönemlerinin bu ve benzeri toplumsal şartlarından rahatsız olmaları vardır. (VI) Bunun gerçekleşemeyeceğini anladıklarında da Manisa’da bir çiftlik alıp oraya yerleşmekle
yetinseler de, bu özlemleri bile gerçekleşemez. (VII) Fikret’e sığınak olarak Âşiyan ve şiiri kalır: ‘’Süha ve Pervin’’ şiirinde bir ülkeye ‘kaçar’.
Bu parçadan iki paragraf oluşturmak istense ikinci paragraf hangi cümleden başlar.
A) I. B) II. C) III. D). IV. E). V.

“Paragraf Taktikleri 2” hakkında 1 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir