İçeriğe geç

Ses Bilgisi 1

SES BİLGİSİ – ÜNLÜLER

 Büyük Ünlü Uyumu
➢ Kalınlık – İncelik Uyumu
1. -yor, -iken, -daş, – ki, -leyin, -gıl, -ımtırak
• Geliyor      Okurken
• Sabahki      Akşamleyin
• Meslektaş      Dayımgil
• Yeşilimtırak      Arkadaş
• Teyzemgil
2. Ana      -anne
Kangı       -hangı       -hangi
Karındaş      -kardaş       -kardeş
Alma       -elma
Kanı      -Hani
3. Yabancı dillerden gelen sözcükler aranmaz
• Telefon
• Profesör
• Bandrol
4. Tek heceli sözcüklerde aranmaz
• Bir, Hiç, Kaç…
5. Birleşik sözcüklerde aranmaz
• Gecekondu, çekyat, kavuniçi…
 Küçük Ünlü Uyumu:
• Kavaklık       havuz
• İnerek       doktor
• Geniş      müzik
• Kova      çamur
• Duvar      aktör
 Ünlü Düşmesi: (Hece Düşmesi / Orta Hece Düşmesi)
❖ 2. hecede dar ünlü varsa + ünlü ile başlayan ek ( u,ü,ı,i)
• Akıl-ı -aklı      asıl-ı -aslı
• Ağız-a -ağza      zihin-im -zihnim
• Oğul-unuz -oğlunuz      hüküm-ü hükmü
• !!! Omuz omuza      burun buruna       Emir’e
omzun                 burnum            Gönül’e
❖ Hangisi türerken ünlü düşmesine uğramıştır?
• Koku-la =Kokla      Yanıl-ış =Yanlış
• Sızı-la =Sızla         Çevir-e =Çevre
• Uyu-ku =Uyku        Sarı-ar =Sarar
❖ Birleşik sözcük olştururken;
• Sabır etmek =Sabretmek      Akis etmek =akset
• Kayıp olmak =Kaydol            Nakil etmek =naklet
❖ İsim tamlaması şeklinde oluşan birleşik isimlerde iyelik eki düşebilir.
• Kadıköyü =Kadıköy      Bakırköyü =Bakırköy
• Ceylanpınarı =Ceylanpınar
 Ünlü Aşınması
➢ Bazı birleşik sözcükler oluşturulurken yan yana gelen iki ünlüden birinin düşmesi.
• Ne – için =niçin      Cuma-ertesi =Cumartesi
• Ne – asıl =nasıl      Kahve-altı =Kahvaltı
• Sütlü – aş =sütlaç      Güllü – aş =Güllaç
• Pek – iyi =peki        Pazar – ertesi =Pazartesi
 Ünlü Türemesi
➢ Küçülme eki (-cık, -cik) tek heceli sözcüklere getirildiğinde bu ekten önce bir ünlü türer.
• Az-cık -Azıcık      Genç-cik -Gencecik
• Bir-cik -Biricik      Dar-cık -Daracık
➢ Bazı pekiştirmelerde de görülür.
• Sap-sağlam -sapasağlam
• Yap-yalnız -yapayalnız
• Çep-çevre -çepeçevre
 Ünlü Daralması
➢ ‘’e, a’’ ile biten eylemlere+ ‘’-yor’’
• Bekle-yor -Bekliyor      Kokla-yor -Kokluyor
• Gözle-yor -Gözlüyor      Başla-yor -Başlıyor
➢ ‘’demek’’ , ‘’yemek’’ ve ‘’ne’’  ‘’y’’ kaynaştırma harfinin etkisiyle
• Yemek yiyecek, yiyelim
• Demek diye, diyecek, diyen
• Ne niye
 Ünlü Daralması:
➢ I. Ve II. tekil kişi zamirlerine göre yönelme eki (-e, -a) gelmesiyle oluşur.
• Ben-a Bana
• Sen-a Sana

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir