İçeriğe geç

Ses Bilgisi 2

SES BİLGİSİ – ÜNSÜZLER

 Ünsüz Düşmesi
➢ ‘’k’’ ünsüzü ile biten bazı sözcüklere küçültme eki getirilerek;
• Sıcak-cık     Sıcacık
• Alçak-cık     Alçacık
➢ ‘’k’’ ünsüzü ile biten bazı sözcüklere –ıl, -il, -l, yapım eki getirildiğinde ‘’k’’ ünsüzü düşer.
• Yüksek-l     yüksel      Ufak-l     Ufal
• Seyrek-l      Seyrel      Küçük-l     küçül
• Not 1: Gül-ü-cük      Öp-ü-cük
• Not 2: Gel-dir   Getir       Ad-daş   Adaş
Küçük-mse    küçümse      Kalk-dır    Kaldır
• Not 3: Yeşil-er    yeşer      Kızıl-ar    Kızar
 Ünsüz Türemesi (İkizleşmesi)
➢ ‘’etmek’’ ve ‘’olmak’’ yardımcı fiilleriyle birleşik fiil oluştururken;
• Af-etmek    Affetmek      Red-etmek    Reddetmek
• Zan-etmek    Zannetmek      Hal-etmek    Halletmek
➢ Tek heceli sözcüklere ünlü ile başlayan ek getirildiğinde;
• Hak-ın   Hakkın
• Sır-ım    Sırrım
• Şık-ın     Şıkkın
 Ünsüz Yumuşaması (Değişimi): p,ç,t,k b,c,d,g, (ğ)
• Kitap-ı    kitabı      Çelenk-i    Çelengi
• Kanat-ı    Kanadı      Kabuk-u    Kabuğu
• Ağaç-a    Ağaca
❖ Not 1: ‘’aç’’ ve ‘’ak’’ sözcükleri
• Çekim eki    Aç-ım ak-ı
• Yapım eki    Aç-ık ak-ar
❖ Not 2: Özel isimlerde, tek heceli sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde;
• Zonguldak-a      Süt-e
• Sanat-ı      Yanıt-ı
• Millet-i      Ölçüt-ü
• Hukuk-u      Kanıt-ı
 Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)? f,s,t,k,ç,ş,h,p
• Kitap-da    kitapta      1985’de    1985’te
• Çalış-gan    Çalışkan       Ahmet’den    Ahmet’ten
❖ Not 1: Birleşik sözcüklerde ve bazı eklerde;
 Ses Aktarması (Göçüşme)
➢ Söyleyişte yer değiştirmelidir, yazıda yazım yanlışı olur
Yanlış Doğru
• Yalnız Yalnız
• Yanlış Yanlış
• Kirbit Kibrit
• Kiprik Kiprik
• Torpak Toprak
 N-B Çatışması (N-B Değişimi)
➢ ‘’b’’   kendinden önceki ‘’n’’    ’’m’’
• Saklan-baç    Saklambaç       Can-baz    Cambaz
• Ton-bul    Tombul       Pen-be    Pembe
• Zan-bak    Zambak       Ten-bel    Tembel
• Tan-bur    Tambur      Sün-bül     Sümbül
 Kaynaştırma Ünsüzleri: Y – N
• Bahçe-y-e    bahçeye       Çanta-y-ı    Çantayı
• Kale-n-i    Kaleni       Soru-n-u    Sorunu
• Yedi-ş-er    üleştirme eki
• Kapı-sı    Tamlanan eki
 Ulama
➢ Ünsüzle biten sözcük Ünlüyle başlayan sözcük
• Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
• Dün akşam eve geç geldi.
❖ Not : Ulama yapılabilecek sözcükler arasında noktalama işareti olmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir