İçeriğe geç

Sözcükte Yapı Ek Bilgisi

BİÇİM BİLGİSİ (EKLER)

 Çekim Ekleri:
➢ İsim Çekim Ekleri
• Hal (durum) Ekleri
• İyelik Ekleri
• Tamlayan Ekleri
• Eşitlik Ekleri
• Çokluk Ekleri
• İlgi Ekleri
➢ Fiil Çekim Ekleri
• Olumsuzluk Ekleri
• Zaman Kip Ekleri
➢ İsim ve Fiil Çekim Ekleri
• Ek Fiil
• Kişi Ekleri
 Yapım Ekleri:
• İsimden Fiil Yapan Ekler
• İsimden İsim Yapan Ekler
• Fiilden Fiil Yapan Ekler
• Fiilden Fiil Yapan Ekler
 Hal (Durum) Ekleri:
• Yalın Hal ev
• Belirtme (yükleme) -i, -ı, -u, -ü evi
• Yönelme (yaklaşma) -a, -e eve
• Bulunma (kalma) -da, -de; -ta, -te evde
• Ayrılma (çıkma) -dan, -den; -tan, -ten evden
➢ Not : Anlamını değiştiriyorsa artık yapım ekidir, hal eki değildir.
• O günden sonra aramızda candan bir arkadaşlık başladı.
 İyelik Eki:
• 1. Tekil kişi benim kalemim
• 2. Tekil kişi senin kalemin
• 3. Tekil kişi onun kalemi
• 1. Çoğul kişi bizim kalemimiz
• 2. Çoğul kişi sizin kaleminiz
• 3. Çoğul kişi onların kalemleri
➢ Not : Kitabı kaybolmuş
Kitabı bende bulamadım
 Tamlayan Eki:
➢ İsim soylu sözcüklere gelerek tamlama ( -ın, -in, -un, -ün ) kurar.
➢ Ben ve biz sözcüklerinde ‘’-im’’ şekline dönüşür.
• Kitabın kapağı
• Bizim okulumuz
 İlgi Eki (-ki):
➢ Tamlananın yerini tutar
• Sizin bahçeniz bizimki kadar geniş değil.
 Eşitlik Eki (-ce, -ca, -çe, -ça)
➢ İsim soylu sözcüklere gelip onlara farklı anlamlar katan eklerdir.
• Bu olayda çocukça davrandım
• Ailece tatile gidiyoruz
• Bence ondan uzak durmalısın
• Boyca ondan uzundu
• Evi iyice temizledik.
 Ek Fiil ( Ek Eylem): (idi, imiş, ise, dir)
➢ Hem isim hem de fiillere gelebilen eklerdir
• Matematik sınavında çok başarılıydı
• Sınavda çok heyecanlıymış
• Tatilde en büyük eğlencesi balık tutmak
• Öğrenciler dün de okulda değilmiş
 Yapım Ekleri:
➢ İsimden İsim Yapım Ekleri
➢ İsimden Fiil Yapım Ekleri
➢ Fiilden Fiil Yapım Ekleri
➢ Fiilden İsim Yapım Ekleri
• Basamak
• Öfkelen
• Ulusal
• Düşür
• Oyuncak
• Kopar
• Yağmur
• Vedalaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir