İçeriğe geç

Sözcükte Yapı Kök Bilgisi

BİÇİM BİLGİSİ (KÖK)

 Kök:
➢ Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır.
• Yolculuklardan
• Bilginlerimiz
➢ Not 1: Bir sözcüğün kökü, sözcüğün tamamı ile mutlaka anlam ve yapı bakımından ilişkili olmak
zorundadır.
• Elmaslarımız
• Suçlandılar
➢ Not 2: Bir sözcüğün kökü bulunurken sözcükteki ses olayları dikkate alınmalıdır.
• Yeşerdi
• Ağarmış
 Yansıma Kök:
➢ Doğadaki varlıkların seslerini taklit etme yoluyla ortaya çıkmış köklerdir. Bunlar isim köküdür.
• Şırıltı, patırtı, vızıltı
 Ortak Kök:
➢ Hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen köklerdir. Cümledeki anlamından ortaya çıkar.
• İki ülke savaştı.
Savaşı durdurmak gerek
• Güreş, barış, tat, göç…
 Sesteş Kök:
➢ Aynı sesten oluşan ancak aralarında anlam ilişkisi bulunmayan köklerdir.
• Söylenenlere çok güldü.
Bana bir gül verdi.
• Buse sınıfın en çalışkan kızıydı.
Annem vazoyu kırdığım için bana çok kızdı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir