İçeriğe geç

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

MİLLİ EDEBİYAT (1911 – 1923)


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ


• Halk şiiri savunulmuş, koşma – mani tipi uyak örgüsü kullanılmıştır.
• Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır.
• Aruz ölçüsü yerine milli ölçümüz sayılan hece ölçüsü benimsenmiştir.
• Nazım birimi olarak dörtlük esas alınmış, Batılı nazım biçimleri de kullanılmıştır.
• Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.
• Sade bir dil kullanılmıştır.
• Doğa, yurt güzellikleri, kahramanlık, Anadolu gibi konular işlenir.
• Türkçülük düşüncesiyle hareket edilmiştir.
• Romantik söyleyiş hakimdir. Toplumsal konular işlenmemiştir.
• ‘’Halka doğru ilkesi benimsenmiş, milli konular işlenmiştir.


Milli Edebiyat Döneminde Şiirdeki Yönelimler


NAYİLER

• Halit Fahri, Selahattin Enes, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Hasan Sait gibi
gençlerin destekledikleri bu hareket ulusal edebiyatın oluşmasını ‘’ulusal geçmişe bağlanış’’ta
görür.
• Nayiler’in asıl belirleyicileri Yahya Kemal ve Şehabettin Süleyman’dır.
• Şiirde ahengi ve ölçüyü esas almışlardır.
• Şahabettin Süleyman’ın, Sefahat-ı Şiir ve Fikir dergisinde ‘’Nayiler Yeni Gençlik Karşısında’’
başlıklı makalesiyle tanıttığı topluluk, düşüncelerini ortaya koyacak eserler veremeden
dağılmıştır.


NEV – YUNANİLİK (HAVZA EDEBİYATI)
• Türk edebiyatını temelinden batılılaştırmak için Eski Yunan edebiyatını örnek
almışlardır.
• Yahya Kemal ve Yakup Kadri bu anlayışı benimsemiştir.
• Nev Yunanilik, dönemini etkileyen bir gelişme gösterememiştir.
• Şiirimizdeki asıl temsilcisi Salih Zeki Aktay olarak görülür.


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ROMAN VE HİKAYE


• Yurdun her yöresinde yaşanmıl olay ve kişiler ele alınmıştır. Böylece ‘’memleket edebiyatı’’ çığırı
açılmıştır.
• Roman ve öykünün konusu genişletilmiş, her kesimden insan özellikle köylerde ve taşrada yaşayan insanlar
konu edinmiştir.
• Anadolu mekan olarak seçilmiştir.
• ‘’Halka doğru’’ ilkesiyle hareket edilmiştir.
• Realizm ve natüralizm akımları benimsenmiştir.
• Toplumsal sorunlara yönelmişlerdir.
• Konuşma dili yazı diline aktarılmıştır.
• Cümleler Türkçenin yapısına uygun ve kısa cümlelerdir.
• Teknil yönden başarılı roman ve hikayeler yazılmıştır.
• Kurtuluş Savaşı, Anadolu, aşk, sosyal konular işlenmiştir.


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO


• Türkçülük akımı tiyatroda da kendini hissettirmiştir ancak bu dönemdeki tiyatro; şiir, roman,
hikaye gibi türlerin gölgesinde kalmıştır.
• İlk resmi tiyatromuz olan ‘’Darülbedayi-i Osmani’’ bu dönemde kurulmuştur.
• İlk kadın tiyatrocumuz olan Afife Jale bu dönemde sahneye çıkmıştır.
• Sahnelenen oyunların çoğu hafif komedi ve vodvil, bir kısmı manzum dramdır.
• Dil ve üslup doğaldır.
• Tiyatro teknik açıdan büyük bir gelişme gösterememiştir.


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER


• Makale türünde daha çok sade dil anlayışı savunulmuş, Türkçülük düşüncesi ele alınmıştır.
• Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip makale türünün başarılı örneklerini vermiştir.
• Anı türünde Yakup Kadri önemli eserler vermiştir.
• Eleştiri alanında Ali Canip öne çıkmıştır.
• Öğretici metinler, oldukça sade bir dille yazılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir